Klachtenregeling

Klachtenregeling

Onze medewerkers van Thuiszorg Popal doen hun uiterste best om jullie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Soms gebeurt er iets waarover u maar blijft nadenken. U had een bepaalde verwachting, maar deze is helaas niet uitgekomen en dat vindt u jammer. Bent u ergens ontevreden over? Dan horen we dat graag. We zien elke klacht of tip als een leer-verbeter moment en vooral als kans om onze dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn verder te verbeteren. Thuiszorg Popal garandeert dat alle klachten en meldingen serieus genomen worden en vertrouwelijk worden behandeld.

Thuiszorg Popal heeft een klachtenregeling voor zorgvragers en vertegenwoordigers. Wij registreren alle vragen, verzoeken om verbetering en meldingen die bij ons binnenkomen. Thuiszorg Popal biedt de mogelijkheid om kritisch te kijken naar de zorgverlening en om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. Onze voorkeur gaat er naar uit dit te doen met de betrokkene zelf, want we gaan ervan uit dat klachten zoveel mogelijk worden opgelost waar ze zijn ontstaan. Uw eerste aanspreekpunt is dan ook ons kantoor waaruit de zorg – en dienstverlening wordt aangeboden. Als er problemen of misverstanden zijn die niet kunnen worden opgelost, dan kunt u deze bespreken met de interne klachtenfunctionaris van zorg kwaliteit. Wanneer u juist erg blij met ons bent en ons een compliment wilt geven horen wij dat ook graag.

Erisietsmisgegaan.nl

Thuiszorg Popal wil erop wijzen dat het mogelijk is om een klacht in te dienen. Dit kan in eerste instantie rechtstreeks bij Thuiszorg Popal, indien dit niet of onvoldoende uitkomst biedt kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie waar Thuiszorg Popal bij aangesloten is, namelijk bij Erisietsmisgegaan.nl.

Naast de algemene klachtenprocedure kunt u zich uiteraard ook wenden tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ontdek jezelf!

Vertaal »