Kwaliteit Keurmerk WTZi

WTZi Keurmerk

Om zorg te kunnen verlenen hebben zorginstellingen een toelating nodig. Dit staat in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Met een WTZi-toelating mogen zij zorg aanbieden die wordt vergoed via de zorgverzekering of Wlz. Bij de aanvraag voor de WTZi-toelating wordt getoetst of de instelling aan bepaalde eisen voldoet. Een van de belangrijkste eisen is de bereikbaarheid van spoedzorg. Ook transparantie is belangrijk. Hoe zit het bestuur in elkaar en hoe wordt de instelling dagelijks geleid?
Thuiszorg Popal heeft deze WTZi toelating.
wtzi

Ontdek jezelf door middel van analyse

Kennismakingsgesprek
Vroege ziektediagnoses
Gratis maandelijkse voortgangsgesprekken
Aangepaste trainingsschema's
Vertaal »